Sälj inom kompetensmatchning 1-2

Introduktion: Sälj inom kompetensmatchning 1-2

Vill ditt företag öka medvetenheten kring den egna säljrollen och hur ni säljer inom kompetensmatchning? Då kan Skillpartners utbildningsmoduler inom Sälj inom kompetensmatchning vara det rätta för er. Utbildningen ger konkreta verktyg och strategier för att hitta och utveckla ditt personligt anpassade sätt till coachande försäljning i det dagliga arbetet. Ni kommer lära er att anpassa era strategier beroende på er säljprofil och er utgångspunkt som säljare, samtidigt som ni ökar kunskapen kring sälj inom matchning kopplat mot deltagaren, arbetsgivare samt internt inom organisationen

Del 1: Säljrollen och matchningens betydelse

I del 1 av utbildningsmodulen fokuserar vi på vad sälj innebär för oss inom matchning och vad vi konkret säljer, samtidigt som vi lyfter skillnaden mellan att vara en säljare eller en "krängare". Övningsuppgifterna i del 1 ger dig möjlighet att reflektera kring din egen arbetsroll och tillsammans med en kollega eller arbetsgrupp diskutera vad ni internt konkret säljer och på vilket sätt det kan hjälpa arbetsgivare och arbetssökande.

Del 2: Säljprofil, styrkor och långsiktiga partnerskap

I del 2 av utbildningsmodulen ger vi konkreta tips och verktyg för att kartlägga ditt nuläge som säljare och identifiera din säljprofil och dina styrkor. Vi diskuterar även den viktiga skillnaden mellan att sälja eller kränga och hur man som säljare kan bli en långsiktig partner till kunden.

Målgrupp och fördelar med utbildningen

Utbildningen är särskilt inriktad mot företag och organisationer som aktivt matchar individer mot arbetsgivare baserat på kompetens och potential. Efter genomförd utbildning kan ni använda säljverktyg för att skapa hållbara affärer och matchningar samtidigt som ni ökar förståelsen för vad ni konkret säljer och hur ni kan anpassa era strategier beroende på er säljprofil. Anpassa utbildningen efter era behov och förutsättningar, och utmana er själva och ta stöd av era kollegor för att utvecklas tillsammans.

Lär er att sälja inom kompetensmatchning

Lär er att sälja inom kompetensmatchning med Skillpartners utbildningsmoduler och skapa hållbara och långsiktiga matchningar mellan arbetsgivare och arbetssökande. Utbildningen ger er konkreta verktyg och strategier för att utveckla er säljroll inom kompetensmatchning, samtidigt som ni effektiviserar era processer och ökar förståelsen för kompetensmatchning.