Bemästra invändningar och avslut 1-2

Bemästra invändningar och avslut

Välkommen till Skillpartners utbildningsmoduler inom Bemästra invändningar och avslut . Vi erbjuder flexibla utbildningslösningar som är utformade för att passa dina förutsättningar i den dagliga verksamheten. En av våra mest efterfrågade moduler är "Bemästra invändningar och avslut". Denna utbildning syftar till att öka kunskapen kring olika avslutningsmetoder och invändningar som kan uppstå under möten.
I den första delen av utbildningen går vi igenom vad det konkret innebär att "gå på avslut" och olika avslutsmetoder som är beroende på situationen och din personliga säljstil. Därefter arbetar du med att utveckla din verktygslåda kopplat till avslutningsmetoder baserat på din roll. Vi avslutar del 1 med en diskussionsuppgift som syftar till att du ska hämta accept och ta nästa steg framåt.
I del 2 kommer vi att fokusera på hur du professionellt kan bemöta och hantera invändningar i mötessituationer med kunder, deltagare och internt. Du kommer att få tillgång till konkreta verktyg och strategier för att boka möten på ett effektivt och övertygande sätt . I övningsuppgiften arbetar du med dina förberedelser för invändningshantering. Du kommer att utgå från möten med arbetsgivare, deltagare eller interna möten inom er organisation och nyttja dig av modellen lyssna, fråga, bekräfta, besvara och be om accept under mötet. Avslutningsvis diskuterar du med en kollega eller arbetsgruppen hur ni bäst kan stärka er förmåga att förekomma, möta och hantera invändningar.
Målet med denna utbildning är att ge dig konkreta verktyg, kunskap och strategier kring hanteringen av invändningar och avslutsmetoder. Vi vill skapa ökade förutsättningar för långsiktiga samarbeten med huvudfokus på kompetensmatchning. Tänk på att anpassa utbildningen efter dina behov och förutsättningar. Rådgör med din chef vid funderingar kring att göra övningarna enskilt eller i grupp. Använd de verktyg som erbjuds på ett sätt som passar dig och din personlighet. Utmana dig själv och ta stöd av dina kollegor för att utvecklas tillsammans.
Boka "Bemästra invändningar och avslut" nu och ta steget mot bättre matchningar och mer hållbara samarbeten