Verksamhetsstöd

Vi på Skillpartner tror på att en effektiv verksamhet bygger på tydliga och hållbara processer samt en väl fungerande personalorganisation. Därför erbjuder vi verksamhetsstöd inom HR, säljstöd och processutveckling som hjälper våra kunder att nå sina mål på ett effektivt och hållbart sätt.

Inom HR

Inom HR stöttar vi våra kunder med att skapa harmoniska arbetsplatser där medarbetarna trivs och mår bra. Vi kan exempelvis hjälpa till med arbetsmiljöutredningar, ta fram policys och processer för interna och externa samarbeten samt Utbilda om psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att bygga en långsiktigt hållbar personalorganisation som är en viktig del av en effektiv verksamhet.

Inom Säljstöd

Inom säljstöd kan vi kartlägga och utveckla säljprocesser för att hjälpa våra kunder att nå sin fulla potential inom försäljning. Vi kan även erbjuda utbildningar och träning i säljteknik för att hjälpa våra kunder att effektivisera sitt säljarbete.

Inom processutveckling

Inom processutveckling hjälper vi våra kunder att kartlägga, analysera och utvärdera processer för att skapa tydligare rutiner och hållbara arbetssätt. Vi samarbetar med offentliga organisationer och omställningsaktörer för att ta fram processer för att skapa samarbeten, arbetsmarknadsförflyttningar och hållbar inkludering i praktiken.

Vårt verksamhetsstöd

Vårt verksamhetsstöd ger mervärde till våra kunder genom att skapa en mer effektiv, kvalitetssäker och hållbar organisation, där medarbetarna trivs och är en viktig del av företagets framgång. Kontakta oss gärna för att veta mer om hur vi kan hjälpa er att utveckla er verksamhet.

Kom förbi!

Skillpartner
Skolgången 15
802 57 Gävle

Kom föbi eller kontakta oss via knappen nedan