Socialt Arbete:

Utbildning och Stöd för Unga på Arbetsmarknaden med Skillpartner

Sysselsättning och arbetslöshet har en stor inverkan på individens och samhällets välmående. Ett jobb innebär självförsörjning, sammanhang och större möjligheter att påverka sitt eget liv. Därför är det viktigt att ge unga människor en bra start i arbetslivet, oavsett deras bakgrund eller tidigare erfarenheter.
Skillpartner är engagerade i att bidra till ungas väg in på arbetsmarknaden genom socialt arbete. Vi erbjuder workshops på skolor och ungdomsföreningar där vi informerar om arbetsmarknaden, ger råd om hur man söker sitt första sommarjobb och hjälper till med ansökningshandlingar. Vårt mål är att hjälpa unga människor att visa sin potential, även om de ännu inte har mycket erfarenhet eller färdigheter.
Vi tror att det är viktigt att arbeta tillsammans för att minska långtidsarbetslöshet bland unga och bidra till en positiv syn på arbetslivet. Genom att erbjuda dessa tjänster inom socialt arbete hjälper Skillpartner unga människor att skapa en stabil grund för deras framtida karriärer.

Mervärden som Skillpartner ger inom socialt arbete inkluderar:

  1. Anpassade workshops: Vi utformar våra workshops för att passa olika åldersgrupper och behov, så att vi kan erbjuda relevant och engagerande information för alla deltagare.
  2. Nätverk och samarbete: Vi samarbetar med skolor, ungdomsföreningar och arbetsgivare för att skapa en helhetssyn på arbetsmarknaden och ge unga människor tillgång till resurser och nätverk som kan hjälpa dem i deras karriärer.
  3. Uppföljning och stöd: Efter våra workshops erbjuder vi fortsatt stöd och rådgivning för att säkerställa att unga människor får den hjälp de behöver för att ta nästa steg i sina karriärer.
  4. Utveckling av färdigheter: Vi fokuserar på att hjälpa unga människor att utveckla de färdigheter som arbetsgivare efterfrågar, såsom kommunikation, problemlösning och samarbetsförmåga.
Vi är stolta över våra samarbeten och de framgångar vi har uppnått tillsammans med våra samarbetspartners. Vi tackar dem för möjligheten att bidra till ungas väg in på arbetsmarknaden och ser fram emot att fortsätta vårt arbete inom socialt arbete.
Om du är intresserad av att samarbeta med oss eller vill veta mer om våra tjänster inom socialt arbete, tveka inte att kontakta oss. Vi är alltid öppna för nya samarbeten och möjligheter att göra en positiv skillnad för unga människor och deras framtid på arbetsmarknaden.
Med Skillpartner vid din sida får du en engagerad partner som arbetar för att ge unga människor de verktyg och den kunskap de behöver för att lyckas i arbetslivet. Tillsammans kan vi skapa en ljusare framtid för våra ungdomar och stärka arbetsmarknaden som helhet.
Satsa på framtidens arbetskraft och stöd unga människor på deras väg in i arbetslivet med våra sociala arbete-tjänster. Hör av dig till oss på Skillpartner och låt oss börja arbeta tillsammans för att skapa meningsfulla förändringar i ungas liv och på arbetsmarknaden.

Kom förbi!

Skillpartner
Skolgången 15
802 57 Gävle

Kom föbi eller kontakta oss via knappen nedan