Rekrytering, Kompetensplanering, HR

Vi stöttar er internt utifrån ert specifika behov. Ibland kan en extern konsult behövas på heltid eller deltid och ibland handlar behovet om att implementera nya processer, att axla en roll i väntan på en rekrytering, under en sjukskrivning , en omorganisation eller en förändringsresa. Vi vill vara med hos er och skapa ett värde inom ert bolag som är kvar även när uppdraget är slutfört.
Vi erbjuder konsultstöd inom:
Rekryteringsstöd - Vi arbetar tillsammans med er för att underlätta i era rekryteringsprocesser genom att tillhandahålla expertis, resurser och stöd för att säkerställa att ni lockar, hittar och anställer de bäst lämpade kandidaterna utifrån era behov och mål. Vi har lång erfarenhet av arbetsmarknadstjänster och det är ett perspektiv vi tar med oss i varje uppdrag, där vi tillsammans med er bygger en hållbar kompetensförsörjning och synliggör kandidaters potential och drivkrafter.

HR och chefsstöd - Vi stöttar er för att underlätta för både medarbetare och chefer i olika personalrelaterade frågor och aktiviteter, exempelvis: Rekrytering, personaladministration, arbetsrätt, arbetsmiljö, implementering av personalpolitik och riktlinjer. Vi kan även avlasta i all övrig företagsadministration kopplat till era behov.

Implementering av HRM-system och rutiner för personalintroduktion (Pre- och onboarding)
​​​​​​​
Strategisk kompetensplanering - Vi hjälper er organisation att identifiera, utvärdera och planera för att säkerställa att ni har rätt kompetens och färdigheter på plats för att uppnå era mål och framtida behov. Vi kan även bidra till utveckling och kartläggning av processer inom er kompetensförsörjning.

Kom förbi!

Skillpartner
Skolgången 15
802 57 Gävle

Kom föbi eller kontakta oss via knappen nedan