En professionell intervjufas

Välkomnande och syfte

Välkommen till Skillpartners utbildningsmodul inom Matchning - En professionell intervjufas! Modulen är utformad för att hjälpa dig att skapa en rättvis och trevlig upplevelse för både kandidaten och arbetsgivaren under intervjuprocessen. Vi lär dig hur du kan använda processer som du själv kontrollerar och styr över för att påverka upplevelsen och sätta kund- och kandidatupplevelsen i fokus, i denna modul exemplifierar vi detta genom att kika närmre på intervjufasen.

Verktyg och strategier

Du kommer att få tillgång till konkreta verktyg, tips och strategier som hjälper dig att planera och genomföra strukturerade intervjuer på ett sätt som tar hänsyn till kandidat- och kundupplevelsen. Under utbildningen kommer du att öka din kunskap och förståelse för intervjuer under rekryteringsprocessen, för att du ska få praktiska förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera intervjufasen med fokus på kund- och deltagarnöjdhet.

Intervjuprocessens olika delar

Vi går igenom intervjuprocessens olika delar och vilka förutsättningar som krävs för att planera, genomföra och utvärdera intervjufasen utifrån ett perspektiv på kund- och deltagarnöjdhet.

Övningsuppgift

Övningsuppgiften "Kartlägg intervjufasen" ger dig möjlighet att omsätta teori till praktik och öka din förståelse för hur du kan stötta arbetsgivare under intervjufasen ur ett kandidat- och kundperspektiv.

Diskussionsuppgift

Vi betonar vikten av kund- och kandidatnöjdhet i organisationens processer och vill starta en dialog om hur denna del kan utvecklas inom den egna organisationen och arbetsgruppen. Därför avsätter vi tid för en diskussionsuppgift, där du tillsammans med en kollega eller arbetsgruppen kan diskutera hur ni kan arbeta med frågan om kandidat- och kundupplevelse i era intervjuprocesser.

Anpassning och utveckling

Tänk på att anpassa utbildningen efter dina behov och förutsättningar. Rådgör med din chef vid funderingar kring att göra övningarna enskilt eller i grupp. Använd de verktyg som erbjuds på ett sätt som passar dig och din personlighet. Utmana dig själv och ta stöd av dina kollegor för att utvecklas tillsammans.