Från prospekt till möte 1-2

Från prospekt till möte

Om du letar efter konkreta verktyg och strategier för att ta din försäljning inom matchning till nästa nivå, så är Skillpartners utbildning "Från prospekt till möte" ett utmärkt val för dig och ditt team.

Innehåll och fokus

Utbildningen består av två delar som fokuserar på prospektering av kundkontakter och hur man kan ta sig från prospektering-fasen till konkreta bokade möten. Efter genomförd utbildning har du tagit del av kunskaper kring innebörden av prospektering av möjliga kunder samt hur du kan anpassa dina strategier beroende på olika utgångspunkter.

Mervärden

Utbildningen ger flera mervärden, inklusive konkreta verktyg och strategier för att effektivt bearbeta dina kunder och boka möten på ett personligt anpassat sätt. Du kommer också lära dig att lyssna till behoven hos arbetsgivare och arbetssökande, vilket kan skapa hållbara matchningar och bygga starka kundrelationer. Diskussionsuppgifterna uppmuntrar också till samarbete och delning av kunskap mellan kollegor, vilket kan leda till en bättre samarbetskultur.

Flexibilitet

Utbildningen är flexibel och utformad för att passa dina förutsättningar i den dagliga verksamheten, så du kan anpassa övningarna och verktygen på ett sätt som passar dig och din personlighet.

Självutveckling

Genom att utmana dig själv och ta stöd av dina kollegor för att utvecklas tillsammans, kan du öka din självutveckling och förbättra din försäljningskompetens.

Boka Skillpartners utbildning "Från prospekt till möte" idag för att ta dina försäljningsfärdigheter inom matchning till nästa nivå och uppnå konkreta resultat.