Matcha som rekryterare

Utbildningsmodulen Matcha som rekryterare

Vill du som rekryteringspartner öka dina kunskaper och förståelse om hur du kan bidra till mer långsiktiga och hållbara matchningar i rekryteringsprocesserna? Då är utbildningsmodulen "Matcha som rekryterare" från Skillpartner något för dig!

Lär dig stötta arbetsgivare att uttrycka och utmana sina behov

I denna utbildning lär du dig hur du kan stötta arbetsgivare att uttrycka och utmana sina upplevda behov kopplat till kompetensprofilen på ett professionellt sätt, för att på så sätt nå en bredare kandidatgrupp.

Analysera kandidatens kompetensprofil och anställningsbarhet

Du får också kunskap om vikten av att analysera och jobba med att skapa tydlighet kring kandidatens kompetensprofil och anställningsbarhet.

Konkreta verktyg och strategier för hållbara matchningar

Syftet med utbildningen är att ge dig konkreta verktyg, tips och strategier för att skapa tydliga och hållbara krav- och kompetensprofiler tillsammans med arbetsgivare och kandidater. Målet är att skapa ökade förutsättningar för hållbara matchningar, med ett särskilt fokus på kandidater som riskerar att hamna i eller befinner sig i långtidsarbetslöshet.

Flexibel utbildningsmodul

Utbildningsmodulen är flexibelt utformad för att passa dina förutsättningar i den dagliga verksamheten. Du kan välja att göra övningarna enskilt eller tillsammans med en kollega, och anpassa utbildningen efter dina behov och personlighet.

Innehåll i utbildningen

Innehållet i utbildningen består av en utbildningsfilm som tar 20 minuter att titta på, en övningsuppgift där du får möjlighet att utmana och utveckla arbetsgivarens allmänna syn på kompetens och potential med hjälp av kravprofilen som verktyg, samt en diskussionsuppgift där du och dina kollegor får möjlighet att diskutera hur man internt kan jobba för att stötta och utmana arbetsgivare till att rekrytera hållbart och samtidigt möta kandidaternas och deltagarnas behov och anställningsbarhet.

Extramaterial

Som extramaterial får du förslag på krav- och kompetensprofiler att använda i ditt arbete.

Välkommen till Skillpartners utbildningsmodul Matcha som rekryterare

Skillpartners utbildningsmodul "Matcha som rekryterare" – en utbildning som hjälper dig att skapa långsiktiga och hållbara matchningar i rekryteringsprocesserna!